Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vás zve na závěrečnou konferenci projektu

Inovace systému kvality sociálních služeb

listopadu 2015, Grandhotel Ambassador, Karlovy Vary

Konference s názvem Inovace systému kvality sociálních služeb je zaměřena na individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Inovace systému kvality sociálních služeb“. Hlavním záměrem je představení výstupů vzniklých v rámci projektu, a s tím související návrhy změn systému kvality sociálních služeb s cílem jejich měřitelnosti a objektivnosti.

Konference je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb a odborné veřejnosti.

Témata konference:

  • Pojetí kvality v zahraničních systémech sociálních služeb (Rakousko, Slovensko, Švédsko)
  • Výstupy a dosažené cíle projektu, představení výstupů z realizovaných pilotáží
  • Pojetí nových povinností poskytovatele a kritérií standardů kvality sociálních služeb

Konference je financována z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu „Inovace systému kvality sociálních služeb“ a je pro účastníky zdarma.

Další informace ke konání konference naleznete zde

 Přihlášení na konferenci:

Konference Karlovy Vary, 9. listopadu 2015


Ověření

 

logolink-colour