Probační a mediační služba

Některá témata potřebují popularizovat i přesto, nebo právě proto, že se s nimi nechceme setkávat příliš často. Příkladem je situace obětí trestných činů, o jejichž osud jsme se dosud často starali méně, než o potrestání pachatelů. To se snaží změnit Probační a mediační služba. Proto vznikla kampaň s jasným poselstvím, protože tohle se opravdu může stát i vám.

Obrázek20